Personligt ombud – extra stöd i vardagen

Känner du att du behöver extra hjälp i vardagen av en människa som kan hjälpa dig med allt från att ringa samtal till att hjälpa dig att bli mer självständig. Personligt ombud finns till för dig med psykiska funktionsnedsättningar och är till för att finnas för dig i vardagen och hjälpa dig med det du behöver hjälp med. En del behöver mer hjälp och andra behöver mindre. Hur kontakten mellan klient och personligt ombud ska fungera tas fram tillsammans.

Ett personligt ombud kan hjälpa dig med att ta kontakt med olika myndigheter, följa med till läkaren eller andra möten, ringa telefonsamtal eller hjälpa dig så att du får rätt vård. Personligt ombud får dock inte besluta något kring din behandling eller vård. De kan också hjälpa till med att lägg upp en plan på vad du själv kan göra för att förenkla det du har svårt för, till exempel att ringa till myndigheter. Du kan söka personligt ombud om du har psykiska funktionsnedsättningar och är över 18 år. Psykiska funktionsnedsättningar kan till exempel vara att du har tvångstankar och tvångshandlingar, ångest som försvårar ditt sociala liv eller att du upplever omgivningen på ett annat sätt än andra. Du behöver däremot ingen diagnos för att söka ett personligt ombud eftersom tjänsten är fristående. Ditt personliga ombud har tystnadsplikt och den stora fördelen med tjänsten är att den är kostnadsfri.

Har du svårt att ta kontakt med personligt ombud själv kan du ta hjälp av något närstående, psykiatrin, socialtjänsten eller direkt via kommunen. Oavsett vilket sätt du väljer att använda kommer det att vara du och ditt personliga ombud som tillsammans lägger upp en planering för er i slutändan. Vill du helst ta kontakt själv men har svårt att ringa kan du maila eller skicka sms så hör dem av sig så fort de kan. Ett personligt ombuds främsta mål är att hjälpa dig tillgodose dina behov och hjälpa dig med de problem du har svårt att lösa själv. Känner du att du vill kontakta personligt ombud men inte är säker på hur mycket hjälp du verkligen behöver så kan du ändå höra av dig till dem. De kommer att hjälpa dig utvärdera hur stort behovet av hjälp är hos dig och därifrån göra bedömningen på hur ett personligt ombud kan hjälpa just dig. Det är en stor variation kring hur mycket hjälp och stöd de olika klienterna behöver.