Akono: Ett företag med rena intentioner

Akono finns där för dig som behöver hjälp med din ventilation. Som inte rengjort den på ett tag och inte vill eller kan göra det själv. Som kanske aldrig ägnat den en tanke men blivit påmind om att den finns. Som kanske rengjort den själv tidigare men nu vill ha professionell hjälp istället.

Oavsett vad du har för orsak finns Akono för att få din ventilation så ren som möjligt, kanske renare än någonsin. Du som anlitar Akono kan få hjälp med ett antal tjänster som rör ventilationen: 

  • Mätning av luftflöde. Att mäta luftflödet är ett sätt att bli uppmärksam på luftkvaliteten. Rör sig luften mycket är det positivt. Stillastående luft är negativt. Då kan du behöva rengöra ventilationen.
  • Rengöring av frånluftsventilation. Bostadens frånluftsventilationer ska föra ut smutsig och fuktig luft för att förhindra luftföroreningar och fuktskador som kan leda till mögel och sjukdomar. Lång tid utan rengöring kan täppa till dem och öka risken för just det här.
  • Rengöring av imkanal. Imkanalen är spisens frånluftsventilation, som välfungerande tar bort matos, sot och rök. Hela tiden samlas fett och partiklar från den dagliga matlagningen, något som kan bli mycket farligt om det börjar brinna på spisen. Fett är lättantändligt och hela fläkten och ventilationen blir en potentiell eldsvåda som utvecklas väldigt snabbt. Akono rengör grundligt för att minimera risken.
  • Rengöring av luftvärmepump. En smutsig och tilltäppt luftvärmepump kan precis som frånluftsventilationen bli en källa för luftföroreningar och mögeltillväxt. Akono erbjuder därför rengöring och rensning av luftvärmepump.