Personligt ombud – remissfritt stöd

För personer med psykiska funktionsnedsättningar finns det extra hjälp att få som inte går via remiss. Ett personligt ombud hjälper klienten med stöd, vård och service för att underlätta vardagen för klienten. Flera undersökningar har visat att denna hjälp har verkat väldigt positivt på personer med psykiska funktionsnedsättningar och de har kunnat leva mer självständigt efter en tids stöd av personligt ombud.

Varje år får cirka 6000 till 7000 personer hjälp av persoligt ombud i Sverige. För att ta kontakt med personligt ombud kan man gå via socialentjänsten eller psykiatrin, vanligast är dock att man hör av sig själv. Att få kontakt och hjälp av personligt ombud är väldigt enkelt just eftersom det inte krävs någon remiss. En bedömning om vem som behöver hjälpen mest för stunden görs dock och därav kan det bli kö för att få stöd av personligt ombud.

Exempel på vad ett personligt ombud kan hjälpa till med är att delta tillsammans med klienten på möten av olika slag, hjälpa till med att ringa samtal och följa med till nätverksträffar. Ett personligt ombud kan också hjälpa till med mycket mer och bara ge stöd i vardagliga uppgifter om så behövs.